1.3 Uvod u kurs
We are about to take off, you will meet Vladimir and he will tell you more about this course.
Ovo je trenutak u kome bismo želeli da saznamo više o vama. Odvojite vreme i predstavite se. Pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja. Ovo je dobra prilika za vežbanje „uvodnog govora“, a takođe i za razmišljanje o vašim motivacijama za upis na ovaj kurs.
Možete se snimiti pomoću pametnog telefona ili audio snimača, a zatim možete slušati snimak, kao da govori neko drugi.
Pitanje 1: Ko ste vi?

Pitanje 2: Zbog čega ste zainteresovani za ovaj kurs?

Pitanje 3: Koje veštine očekujete da steknete nakon ovog kursa?


Stanica za razmišljanje zahteva 10 minuta