4.10 Pandas biblioteka za analizu podataka
Da čujemo šta je to PANDAS
Primeri za vežbu se mogu naći na: https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp