4.4 Plotly
Biblioteka za modernu vizualizaciju
Ukoliko vam se Plotly graf ne otvori u browseru, to se nekad dešava ako koristite Chrome, probajte da na kraju skripte otkucate sledeći kod:

figure.write_html( 'output_file_name.html',

auto_open=True )


umesto figure.show()