1.1 Uvod u Pyhon
Šta je to Python, kako je nastao i kako Python radi
Ovo je trenutak u kome bismo želeli da saznamo više o vama. Odvojite vreme i predstavite se. Pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja. Ovo je dobra prilika za vežbanje „uvodnog govora“, a takođe i za razmišljanje o vašim motivacijama za upis na ovaj kurs.