Python ubrzani kurs

14 lekcija + praktične vežbe

Početni nivo

Akcenat na analizi podataka

Uvod u kurs
Dobrodošli!
Upravo polećemo, upoznaćete Vladimira, instruktora kursa i on će vam pomoći oko bordinga...
Dobrodošlica VIDEO (1:10)

Uvod u kurs VIDEO (20:18)


1
Python i alati
U ovom poglavlju naučićemo šta je to Python, kako radi i kako da instaliramo Python i alate neophodne za rad sa ovim programskim jezikom.
1.1 Uvod u Python VIDEO (45:39)

1.2 Anaconda okruženje VIDEO (45:26)


1.3 Visual Studio Code VIDEO (39:31)


2
Osnove Python jezika
U ovom poglavlju učimo Python programski jezik.
2.1 Sintaksa i prosti data tipovi VIDEO (54:42)

2.2 Uslovi, petlje, nizovi i rečnici VIDEO (38:39)

2.3 Matplotlib VIDEO (39:09)

2.4 Plotly VIDEO (33:54)

2.5 Pred-procesiranje i analiza podataka VIDEO (33:41)

2.6 Python biblioteke VIDEO (14:33)

2.7 Python - fajlovi VIDEO (26:02)

2.8 Pandas biblioteka za analizu podataka VIDEO (1:27:46)

2.9 Pandas biblioteka - vežba VIDEO (1:14:31)

2.10 NumPy biblioteka VIDEO (1:14:31)

2.11 Podaci i statistika VIDEO (12:27)

3
Završna reč

Hvala vam na učešću u ovom kursu i nadam se da će vam znanje i

iskustvo koje ste stekli pomoći da pišete prve Python programe a

naročito u analizi i vizuelizaciji podataka!

3.1 Odjava VIDEO (48:31)


3.2 Koji su sledeći koraci VIDEO (04:05)