Uvod u kurs
Hajde da čujemo još jednom kako je kurs koncipiran i da saznamo koje ta "virtuelnu" grupa sa kojom ćemo se družiti tokom ovog kursa. Materijal je proizašao iz selekcije Python lekcija koje su bile deo kursa "Mašinsko učenje u praksi".
Kurs koristi prethodno snimljene lekcije. Na taj način imaćete utisak da prisustvujete "živim" lekcijama. Čućete pitanja kolega polaznika i verujemo da će vam to takođe pomoći u učenju. S obzirom da su video lekcije nastale u drugom vremenskom periodu, tačnije tokom 2020. sve što čujete vezano za zakazivanje časova i termina za vežbe, nije naravno primenljivo na vas.
Kao priprema za kurs, još jednom se samo-zapitajte, tj samo refleksija na sledeća pitanja:

Question 1: Ko ste vi u profesionalnom smislu?

Question 2: Zašto vas interesuje Python?

Question 3: Koje veštine očekujete da ćete steći po završetku ovog kursa?

Think stop zahteva 5 minuta