Poruka dobrodošlice
Upravo polećemo, Ilija Rajak u ime škole Rajak i Vladimir iz I AM AI ACADEMY, instruktor kursa, će vam poželeti dobrodošlicu.
I AM AI Academy od 1. decembra 2018 smelo redefiniše edukaciju nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja. U velikoj meri fokusirana je na praktične kurseve, masterclass i bootcampocve u programiranju, mašinskom učenju i srodnim tehnologijama.
Tokom kursa, naićete na posebne delove, koji će od vas zahtevati dodatne aktivnosti.
Stanica za razmišljanje
Skup pitanja koja možete koristiti za razmišljanje o određenoj temi. Pružamo procenu koliko vremena treba odvojiti za proces razmišljanja.
Lab
Praktična vežba. Dajemo procenu koliko vremena treba da traje.
Ovakav blok ćemo obično koristiti da istaknemo dodatne savete ili napomene.