Alumni
Naši polaznici, studenti, koji su uspešno završili kurs
I AM AI Academy od 1. decembra 2018 smelo redefiniše edukaciju nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja. U velikoj meri fokusirana je na praktične kurseve, masterclass i bootcampocve u programiranju, mašinskom učenju i srodnim tehnologijama.