Other-rs

Kritičko razmišljanje na primeru

Kritičko razmišljanje je sposobnost da analizirate i ispitujete informacije kako bi otkrili istinu ili najbolji način da rešite problem.

To zahteva da mislite kritički o informacijama koje ste dobili, da razmišljate o svojim mišljenjima i da budete otvoreni za različite stvari.

Kritičko razmišljanje je vrsta istraživanja koja vam omogućava da donesete zdrav zaključak.

Primer: Ako ste u situaciji u kojoj treba da odlučite koji novi telefon ćete kupiti, kritičko razmišljanje vam pomaže da donesete najbolju odluku. Umesto da se fokusirate na samo jednu reklamu za  jedan model telefona, vi ćete ispitati sve prednosti i mane svih opcija i karakteristika tog i drugih modela telefona. Na kraju, vi ćete biti u stanju da donesete najbolju odluku, baziranu na činjenicama.