ML-DS-RS

Kako mašinsko učenje pomaže u poslovnoj analitici

Da li ste ikada razmišljali o tome kako mašinsko učenje može da vam pomogne u poslovnoj analitici?

Mašinsko učenje je postalo veoma popularno i sve više se koristi za analizu velikih skupova podataka. Poslovna analitika je ključna za uspešno upravljanje poslovanjem. To je postupak koji se bazira na pregledu podataka u cilju asistencije procesa donošenja odluke.

Mašinsko učenje može da pomogne u bržem i preciznijem analiziranju velikog skupa podataka.
Algoritmi i modeli mašinskog učenjase se mogu koristiti za analizu podataka i dobijanje značajnih uvida iz njih.

Osim toga, mašinsko učenje može da se koristi da za predviđanje budućih trendova i za uočavanje tendencije u podacima. Na taj način poslovna analitika poseduje moćne alate za predviđanje i predupređivanje budućih događaja.


Mašinsko učenje se može i koristi za automatizaciju poslovnih procesa. Ono može da automatizuje procese poput pregleda dokumenata, pregleda transakcija, skeniranja i još mnogo toga.