Programming-rs

Senior vs Junior Python Developer

Da li se pitate koja je razlika između Senior i Junior Python programera? Ovaj članak će predstaviti kvalifikacije, iskustvo i odgovornosti povezane sa svakom pozicijom kako bi vam pomogao da bolje razumete razliku.

Znanja i veštine

Junior Python programer:
 • Poznavanje osnovnih Python koncepta programiranja kao što su promenljive, funkcije, klase i strukture podataka.
 • Veština u korišćenju Python biblioteka kao što su NumPy, Pandas i SciPy.
 • Poznavanje principa objektno orijentisanog programiranja.
 • Iskustvo sa otklanjanjem grešaka i rešavanjem problema u Python aplikacijama.
 • Iskustvo sa web frameworcima kao što su Django i Flask.

Senior Python programer:
 • Stručnost u konceptima Python programiranja kao što su strukture podataka, algoritmi i objektno orijentisano programiranje.
 • Napredne veštine u korišćenju Python biblioteka kao što su NumPy, Pandas i SciPy.
 • Poznavanje principa softverskog inženjeringa kao što su design paternii refaktoring.
 • Napredno iskustvo sa otklanjanjem grešaka i rešavanjem problema u Python aplikacijama.
 • Npredno iskustvo sa web frameworcimakao što su Django i Flask.
 • Poznavanje baza podataka kao što su MySQL, MongoDB i PostgreSQL.
 • Iskustvo sa distribuiranim sistemima i mikroservisima.
 • Poznavanje DevOps alata kao što su Docker, Kubernetes i Ansible.

Odgovornosti

Senior Python programer:
 • Dizajnirajte i razvijajte Python aplikacije visokih performansi
 • Razvijanje koda i biblioteka za višekratnu upotrebu za buduću upotrebu
 • Optimizacija postojećih aplikacija za maksimalnu brzinu i skalabilnost
 • Integracija elemenata okrenutih korisniku sa logikom na strani servera
 • Implementacija rešenja za sigurnost i zaštitu podataka
 • Rešavanje problema i otklanjanje grešaka u aplikacijama
 • Saradnja sa front-end programerima i drugim članovima tima
 • Pisanje dokumentacije i pomaganje u održavanju i testiranju aplikacija

Junior Python programer:
 • Pisanje čistog i održivog koda koristeći najbolje prakse razvoja softvera
 • Rešavanje problema i otklanjanje grešaka u aplikacijama
 • Pisanje automatizovanih testova da bi se osigurao kvalitet koda
 • Saradnja sa drugim programerima, dizajnerima i sistemskim administratorima
 • Razvoj i primena novih funkcija za olakšavanje povezanja procedura i alata ako je potrebno
 • Dokumentacija svih promene u bazi koda