Agile-Management-rs

Šta je to Manadžment 3.0

Management 3.0 je novi pristup upravljanju ljudima i organizacijama koji se temelji na međusobnoj povezanosti ljudi, tehnologije i organizacije.

Cilj ovog pristupa je da se organizacije transformišu u dinamične, fleksibilne i inovativne sisteme koji su sposobni da se prilagođavaju promenama i da uspešno reaguju na potrebe tržišta.

Management 3.0 se razlikuje od tradicionalnih pristupa upravljanju jer se fokusira na ljude unutar organizacije, njihove potrebe i zahteve. To znači da se ljudima daju veća sloboda da donose odluke i da se uvažavaju njihovi stavovi i mišljenja. Takođe, ljudima se daju veća odgovornost, fleksibilnost i autonomija.

Management 3.0 takođe uključuje i tehnološku podršku. Sistemi za podršku odlučivanju i efikasno upravljanje informacijama mogu se koristiti da se olakša proces donošenja odluka i poboljša efikasnost.

Konačno, Management 3.0 se bazira na principima fleksibilne organizacije. To znači da organizacije moraju da se brzo prilagođavaju promenama na tržištu i da imaju dobre procese za brzu implementaciju inovativnih ideja.

Management 3.0 je revolucionarni pristup upravljanju koji se u sve više organizacija primenjuje da bi se olakšalo rešavanje složenih problema u brzom i efikasnom maniru.