9.1 NLP uvod
Šta je to NLP i kako mašina razume prirodni jezik
Colab sa video lekcije: LINK