9.2 Semantička sličnost
Semantička sličnost teksta je zadatak u oblasti obrade prirodnog jezika (NLP) koji ocenjuje odnos između tekstova ili dokumenata koristeći definisanu metriku. Semantička sličnost ima različite primene, kao što su pronalaženje informacija, sumiranje teksta, analiza osećanja itd.
Colab sa video lekcije: LINK i LINK