1.3 Visual Studio Code
Visual Studio Code je redefinisan i optimizovan editor koda za buildilng-kompajliranje koda i otklanjanje grešaka u modernim web i aplikacijama u cloud-u.
Visual Studio Code je pojednostavljen editor koda sa podrškom za razvojne operacije kao što su otklanjanje grešaka, pokretanje zadataka i kontrola verzija. Cilj mu je da obezbedi samo alate koji su programeru potrebni za brzi ciklus izrade koda i otklanjanja grešaka i ostavlja složenije tokove posla potpunijim IDE-ovima (Integrted Development Environment), kao što je Visual Studio IDE ili PyCharm.
Da li je instalirana Pyton extenzija?
Kako da proverim da je instalirana Python extenzija u Visual Code-u, koja mi pomaže kada kucam Python kod
U Visual Studio Code-u, stoji Restricted Mode. Kako to da rešim?
Zbog restricted moda, u VS Codeu, Anakonda okruženje neće biti dostupno u terminalu. Evo kako da se reši
Baš ne mogu da povežem Anakondu i VS Code. Šta sad?
Postoji Alternativno rešenje, u svakom slučaju probajte i ovu opciju.