3.5 SCRUM situacije
Preuzmite neku od Scrum rola i probajte da rešite situaciju
Dnevni standup
Backlog refinement sesija
Sprint planning sesija
Pregled Sprinta (Sprint Review)