1.2 Anaconda okruženje
Virtuelno okruženje je Python alat za upravljanje paketima i izolaciju projekta. Ono omogućava da se paketi Python-a (biblioteke trećih strana) instaliraju lokalno u izolovani direktorijum za određeni projekat, za razliku od instaliranja globalno (tj. kao deo Python-a za čitav sistem)
Podešavanja pre početka vežbe

Pre nego što počnemo vežbu, želimo da nam Windows pokaže pun naziv datoteka, jer po inicijalnoj konfiguraciji, windows sakriva extenziju datoteke.


Da podsetim, datoteka u Windowsu je definisana u sledećem formatu: ime.ekstenzija na primeru Python skripte, to izgleda kao: hello.py. Što znači u Windows exploreru u inicijalnoj postavci, videćete datoteku kao hello a ne kao hello.py


Sledeći video pokazuje kako da uključimo prikaz punog naziva datoteke zajedno sa ekstenzijom.

Pa počnimo sa lekcijom...
Ako iz bilo kojeg razloga niste bili u mogućnosti da kreirate praznu Python biblioteku, na ovom video možete naći primer koji 100% radi.
Ako promenite jedno okruženje, to neće uticati na vaša druga okruženja. Možete lako da aktivirate ili deaktivirate okruženja, tako da prelazite između njih. Takođe možete da delite svoje okruženje sa nekim tako što ćete mu dati kopiju vaše environment.yaml datoteke.
LAB

Pronađite na internetu, koja sve Python virtuelna okruženja osim Anakonde postoje i njihove prednosti i mane u odnosu na Python.

Lab zahteva 20 minuta

References: https://geohackweek.github.io/