Python starter kurs

3 lekcije + praktične vežbe

Početni nivo

Uvod u kurs
Dobrodošli!
Upravo polećemo, upoznaćete Vladimira, instruktora kursa i on će vam pomoći oko bordinga...

1
Python i alati
U ovom poglavlju naučićemo šta je to Python, kako radi i kako da instaliramo Python i alate neophodne za rad sa ovim programskim jezikom.
1.1 Uvod u Python VIDEO (45:39)

1.2 Anaconda okruženje VIDEO (45:26)


1.3 Visual Studio Code VIDEO (39:31)


2
Završna reč
Hvala vam na učešću u ovom kursu i nadam se da će vam znanje i
iskustvo koje ste stekli pomoći da pišete prve Python programe.

3.1 Odjava VIDEO (01:10)


3.2 Koji su sledeći koraci VIDEO (04:05)