Pravne informacije

Ime kompanije
Sentiencelab S.C

Kontakt adresa
Urbanizacion Paraiso de la Bahia 8I
29690 Casares, Malaga Spain

EU PDV broj
ESJ67726331

Kontakt detalji
Email: sentiencelab@gmail.com
Telefon: +34647342956

CEO
Vladimir Obradovic
Adresa: pogledati iznad


-------------------------------------------------------
Legal Notice

Company Name
Sentiencelab S.C

Contact address
Urbanizacion Paraiso de la Bahia 8I
29690 Casares, Malaga Spain

VAT Number
ESJ67726331

Contact details
Email: sentiencelab@gmail.com
Phone : +34647342956

CEO
Vladimir Obradovic
Address: see above

I AM AI Academy redefiniše obrazovanje nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja.
Spain, 2018-2023
copyright SentienceLab S.C.