Politika Privatnosti
Ovaj dokument predstavlja zvaničnu Politiku privatnosti sajta kompanije Sentiencelab S.C.
(u daljem tekstu: iamai.academy) koji se bavi prodajom kurseva u obliku video zapisa sa
vežbama i kurseva u formi lekcija koje se vrše uživo. Iamai.academy posluje sa
digistore24.com kao svojim registrovanim trgovcem preko koga dalje vrši prodaju svojih
kurseva širom sveta.
Politika privatnosti je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”,
br. 87/2018) kao i sa GDPR-om (Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti) tako da su
posetiocima iz EU (Evropske unije) takođe zaštićeni podaci onako kako propisuje
zakonodavstvo na teritoriji na kojoj žive.
Politika privatnosti odnosno Politika zaštite podataka o ličnosti je od velike važnosti kako bi
korisnici shvatili na koji način se njihovi podaci prikupljaju, koriste i na druge načine obrađuju
kada koriste iamai.academy internet stranicu.
Ova Politika privatnosti se primenjuje na obrađivanje ličnih podataka na stranici
iamai.academy u okviru kompanije Sentiencelab S.C., a ne na obradu podataka koja se
može desiti na drugim internet stranicama (sajtovima).
O vlasniku internet stranice (sajta) iamai.academy, ali i o odgovornom licu za zaštitu
podataka o ličnosti, možete pronaći više detalja na internet stranici iamai.academy.
Politika zaštite podataka o ličnosti koja se tiče obrade podataka na sajtu iamai.academy
sačinjena je u više segmenata, te Vam savetujemo da pažljivo pročitate svaki segment ove
Politike privatnosti, pre nego što nastavite sa upotrebom iamai.academy internet stranice.
Ova politika privatnosti odnosi se prvenstveno na građane Republike Srbije, koji pristupaju
ovoj politici privatnosti, sajtu i/ili akademije sa teritorije Republike Srbije, ali je usklađena i sa
GDPR-om, kako bi i stanovnici zemalja članica Evropske unije mogli bezbedno da posećuju
naš sajt i kontaktiraju našu akademiju.

Politika privatnosti – UVOD

Član 1.

Politika privatnosti se prihvata aktivnom radnjom lica koje time potvrđuje da je pročitalo i
razumelo ovu Politiku privatnosti.
Korišćenjem usluga politika privatnosti – iamai.academy, možete ostaviti razne podatke,
uključujući i one koji se mogu smatrati Vašim ličnim podacima. Kada se Vaši lični podaci
obrađuju Vi stičete prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ako ste
stanovnik Republike Srbije) i Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti
(GDPR – ukoliko ste stanovnik EU).

Prava o kojima se govori, detaljnije su objašnjena i sastavni su deo ove Politike privatnosti.
Iamai.academy smatra se rukovaocem podataka nad Vašim ličnim podacima, uzimajući u
obzir da tim iamai.academy odlučuje o svrsi i načinu obrade podataka o ličnosti koji se
ostave na sajtu iamai.academy. U skladu sa tim da je iamai.academy rukovaoc nad
podacima koje ostavite na sajtu, to nam daje pravo da obrađujemo Vaše podatke, ali isto
tako i imamo obavezu da ih štitimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i/ili
Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti, kao i ovom Politikom
privatnosti.

Predmet
Član 2.

Politika privatnosti je dokument koji za cilj ima da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov
obrade podataka na iamai.academy internet stranici.
Ovaj dokument predstavlja zvaničan dokument vlasnika, kao i ugovor između vlasnika
iamai.academy i lica koje registruje nalog na iamai.academy, a na koji dobrovoljno pristaju
svi registrovani članovi u momentu kada registruju nalog.
Registrovanjem privatnog naloga na iamai.academy, odnosno sajtu iamai.academy morate
prihvatiti ovaj dokument kao jedan od uslova za kreiranje naloga, što je preduslov za
korišćenje servisa iamai.academy (Sentiencelab S.C.).
Podaci koje obrađujemo

Član 3.

Mi obrađujemo (ili potencijalno obrađujemo) razne kategorije podataka o ličnosti iz razloga
kako bi pružili usluge na najadekvatniji mogući način.
Elektronski identifikacioni podaci:
● IP adresa
● Pretraživač koji koristite (Browser)
● Operativni sistem koji koristite
● Unikatne elektronske identifikatore
Identifikacioni podaci:
● Ime i prezime;
● Email adresu (adresu elektronske pošte);
● Mesto stanovanja: Grad, ulica i broj;
● Broj telefona;
● Dodatne podatke koji su neophodni za pružanje željene usluge za koju se
učenik-korisnik opredeli u okviru aktuelnih usluga ( datum rođenja, broj lične karte,
JMBG, pol, oblast koju učenik želi da uči, oblast kojom se predavač bavi, vreme u
koje je predavač dostupan radi izvođenja predavanja, broj računa učenika u banci)
● Ostale podatke koje učenik-korisnik svojevoljno ostavi putem kontakt forme ili putem
forme ostavljene na odgovarajućim projektima.

Osim podataka koji su neophodni kako bi se realizovala određena usluga, korisnici
samovoljno ostavljaju svoje lične podatke.

Pravni osnov prikupljanja podataka

Član 4.

Pravni osnov za prikupljanje podataka iz člana 3. je zaključenje ugovora o Uslovima
korišćenja, prilikom otvaranja (registrovanja) naloga na iamai.academy internet stranici.

Svrha prikupljanja podataka

Član 5.

Svrha za prikupljanje svih podataka iz člana 3. je otvaranje (registrovanje) naloga. Sa time
da je za registrovanje učeničkog naloga potreban manji obim podataka nego za
registrovanje predavačkog naloga.
Sekundarna svrha za prikupljanje podataka iz člana 3. je obezbeđivanje sigurnosti učenika
na iamai.academy i sprečavanje bilo kakve eventualne povrede pravnih normi.
Sekundarna svrha za prikupljanje podataka iz člana 3. stav 2 tačka 5 je obezbeđivanje
nesmetanog funkcionisanja sistema plaćanja. Iamai.academy svoje usluge naplaćuje
posredstvom digistore24.com provajdera tako da registru dobavljača plaćanja,
iamai.academy daje 14 dana zagarantovanog povrata.
Sekundarna svrha za prikupljanje podataka iz člana 2. je kvalitetno i jasno predstavljanje
usluga profesora, kako bi bilo omogućeno zaključenje ugovora između predavača i učenika.
Odnosno kako bi mogao biti ostvaren cilj iamai.academy, pa time posredno i sam ugovor o
uslovima korišćenja iamai.academy.

Kolačići (Cookies)
Član 6.

Šta su Cookies-Kolačići?
Politika kolačića (engl. cookies) se odnosi na iamai.academy veb sajt. Svaki pretraživač
putem kojeg korisnici dolaze na sajt iamai.academy dobiće kolačić (cookie) od nas.
Korišćenje kolačića je neophodno kako bi iamai.academy omogućio najbolje moguće
iskustvo na sajtu svakome ko ga poseti.
Korišćenje kolačića nam omogućava da unapredimo navigaciju na sajtu, analiziramo
aktivnosti svakog posetioca na sajtu, promovišemo svoje usluge i dostavljamo sadržaj trećih
lica.
Iamai.academy može ažurirati ovu Politiku o kolačićima u bilo kom trenutku. Bilo kakve
zakonske revizije postojećih kolačića će biti dodate u ova pravila što je pre moguće.
Cookies ili kolačići su automatski tekstualni fajlovi koji se čuvaju na uređaju korisnika po
poseti vebsajtu. Kada vebsajt bude ponovo posećen, iamai.academy može pristupiti

podacima na Vašem uređaju, pomoću podataka koji su automatski bili prikupljeni putem
kolačića.
Uz pomoć kolačića iamai.academy pruža bolji i po korisnika jednostavniji i personalizovaniji
rad i prikaz vebsajta (funkcionalni kolačići) dok isti takođe pomažu provajderu u analizi
korisnika, prijavljenih poseta (sve u analitičke svrhe), kao i efikasnije oglašavanje
(marketinške svrhe). Iamai.academy koristi sopstvene kolačiće (Necessary cookies), ali
takođe dozvoljava i odabranim trećim licima da instaliraju svoje kolačiće (Non-necessary
cookies) na korisnikov uređaj. Uz ovu saglasnost, korisnik se slaže sa upotrebom kolačića
od strane iamai.academy i trećih lica.
Naš vebsajt radi optimalno samo ukoliko su kolačići omogućeni. Na taj način možemo da
znamo šta se dešava kada se vratite na naš vebsajt, a kolačići nam dopuštaju da
detektujemo i korigujemo greške, pa će Vaša poseta biti brža i mnogo personalizovanija.
Dodatne informacije će biti sačuvane samo ukoliko se Vi sa time slažete, na primer, time što
ćete uneti podatke prilkom poručivanja proizvoda ili prilikom prijavljivanja/registracije.
Šta Cookies nije?
Da ne bude zabune kod korisnika moramo da navedemo šta sve cookies – kolačići nisu i
zbog čege se ne treba brinuti o njima. Kolačići nisu:
● Špijunski fajlovi – nisu namenjeni špijuniranju korisnika i ne prate šta korisnik radi.
● Trojanci, maliciozni kodovi a ni virusi.
● Generatori SPAM poruka.
● Prepoznavači vaših šifri.
Cookies su fajlovi koji su jedino i isključivo namenjeni analitici ponašanja posetilaca i
skupljanju podataka za oglašavanje.
Vrste Cookies-a koje se koriste na sajtu iamai.academy
Na vebsajtu iamai.academy se koriste različiti tipovi kolačića. Kolačići se razlikuju po svojoj
funkcionalnosti, dužini trajanja i stranici koja ih instalira. Imamo dva tipa kolačića –
Necessary cookies i Non-necessary cookies.
Necessary cookies ili potrebni kolačići su apsolutno neophodni za web stranicu kako bi
pravilno funkcionisala. Ova kategorija uključuje samo kolačiće koji osiguravaju osnovne
funkcionalnosti i sigurnosne karakteristike web stranice. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve lične
podatke.
Non-necessary cookies su svi kolačići koji možda nisu naročito potrebni da web lokacija
funkcioniše i koriste se posebno za prikupljanje ličnih podataka korisnika putem analitike,
oglasa, drugog ugrađenog sadržaja i nazivaju se nepotrebnim kolačićima. Obavezan je
pristanak korisnika pre pokretanja ovih kolačića na vašoj web lokaciji. Mi koristimo
facebook.com i yandex.ru kolačiće u svrhu praćenja performansi i poseta web stranica.

FaceBook politika kolačića se nalazi na sledećem linku:
https://www.facebook.com/policies/cookies

Yandex.ru politika kolačića se nalazi na sledećem linku:
https://yandex.com/company/privacy

Politika kolačića – upravljanje kolačićima

Član 7.

Odluka da li da dopustite vebsajtu da koristi kolačiće ili ne je u celosti u Vašim rukama, ali
treba napomenuti da sajt funkcioniše optimalno samo ukoliko su kolačići u Vašem
pregledaču ili na našem vebsajtu omogućeni.
Ukoliko želite da onemogućite kolačiće, to možete učiniti u podešavanjima privatnosti.
Međutim, čak i kada onemogućite kolačiće, ovo neće uticati na neophodne kolačiće koji će
zbog optimalnog funkcionisanja sajtova biti instalirani bez obzira na Vašu odluku.
Privremeno onemogućavanje kolačića
● Mozilla Firefox
Upotrebite funkciju »Private Browsing«. Prvo, pritisnite taster »Alt«. Ovo otvara traku menija,
a u meniju »Tools« kliknite »Private Browsing« ili pritisnite kombinaciju »Ctrl + Shift + P«.
● Google Chrome
Upotrebite funkciju »New Incognito Window«. Novi prozor možete pokrenuti sa
kombinacijom »Ctrl + Shift + N«.
● Internet Explorer
Funkcija zvana »InPrivate« pruža u Internet Exploreru pretraživanje bez ostavljenog traga.
Prvo, pritisnite »Alt« taster u pregledaču. Ovo otvara traku menija, a u meniju »Tools«
kliknite »Browsing InPrivate« ili pritisnite kombinaciju »Ctrl + Shift + P«.
● Apple Safari
Kliknite na »Settings« i odaberite »Private Browsing«. Uz klik na »OK« dugme oznaka
»Private« će biti prikazana sa desne strane naslovne trake.
● Opera
Kliknite na logo veb pregledača u gornjem levom uglu. Potražite »Tab and Windows« i
odaberite »New Private Window« ili pritisnite kombinaciju tastera »Ctrl + Shift + N«.
Trajno brisanje kolačića

● Mozilla Firefox
Kliknite »Firefox« (gornju-desnu) oznaku, odaberite »Options« i kliknite karticu »Privacy«.
Potom u odeljku »History« prozora »Firefox Should:« odaberite opciju »Use Custom Settings
for History« i otkačite opciju »Allow Sites to Set Cookies«. Ukoliko je neophodno, takođe
možete akivirati opciju »Always use private browsing«. Već sačuvane kolačiće možete
obrisati klikom na »Firefox« (gornju-desnu) oznaku i potom odaberite »Options« i kliknite na
karticu »Privacy«. Potom u odeljku »History« prozora »Firefox Should:« odaberite opciju
»Use Custom Settings for History«, »Show cookies» i zatim «Remove All Cookies«. Za više
informacija kliknite ovde.
● Google Chrome
Kliknite na Chrome meni ikonicu, odaberite »Settings«, kliknite na »Show Advanced
Settings« pri dnu stranice i odaberite »Content Settings« u »Privacy« odeljku. Odaberite
»Block Cookies and Other Site Data« opciju i kliknite na »Done« dugme. Već sačuvane
kolačiće možete obrisati klikom na Chrome meni ikonicu, zatim odabirom »Settings«, klikom
na »Show Advanced Settings« i pod »Privacy» odaberite Delete Browsing History«. Za više
informacija kliknite ovde.
● Internet Explorer
Da biste isključili kolačiće, kliknite na »Tools« i odaberite »Privacy« karticu. Zatim kliknite na
»Advanced« dugme i otkačite opciju za onemogućavanje automatskog upravljanja
kolačićima i podesite obe vrednosti na »Block«. Potvrdite klikom na dugme »OK«. Već
sačuvane kolačiće možete obrisati klikom na »Tools«, »Deleting« i zatim »Delete«. Za više
informacija kliknite ovde.
● Apple Safari
Kliknite na oznaku »Safari«, odaberite »Preferences« i potražite »Privacy«. Pod »Block
cookies« aktivirajte ovu opciju i potvrdite je klikom na dugme »OK«. Da biste obrisali već
sačuvane kolačiće, kliknite na oznaku »Safari«, odaberite »Preferences« i potražite
»Privacy«. Zatim odaberite sve vebsajtove i kliknite »Remove All«. Za više informacija
kliknite ovde.
● Opera
Kliknite na logo veb pregledača (gornji-levi ugao), potražite »Settings« i odaberite
»Preferences«. Zatim potražite pod »Advanced« karticom »Cookies« i otkačite »Never
accept cookies« opciju. Potvrdite klikom na dugme »OK«. Da biste obrisali već sačuvane
kolačiće, kliknite na logo veb pregledača (gornji-levi ugao), potražite »Settings« i odaberite
»Preferences«. Zatim potražite pod »Advanced« karticom »Cookies« i opciju »Delete All
Cookies«. Za više informacija kliknite ovde.
Pre nego što se odlučite da trajno obrišete kolačiće, ne zaboravite da su veb kolačići fajlovi
sačuvani na Vašem računaru od strane vebsajtova kako bi Vaše iskustvo kao korisnika bilo
bolje, jednostavnije, jasnije i brže.

Zaštita prikupljenih podataka

Član 8.

Iamai.academy ne prikuplja, niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko
koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Koriste se tehničke i organizacione mere
u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi se osigurale prikladne tehničke i
organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka,
promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog
korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.
U slučaju veće opasnosti po podatke ili veće ugroženosti podataka, kao što su curenje
podataka, hakerski napad, krađe baza podataka, vlasnik iamai.academy će o tome
obavestiti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
U slučaju sumnje da je neovlašćeno pristupljeno računarskim uređajima u vlasništvu
privrednog subjekta, isto će u najbržem mogućem vremenu promeniti šifre i preduzeti druge
neophodne mere kako bi sprečio buduće aktivnosti koje vređaju sigurnost podataka o
ličnosti.

Poverljivost prikupljenih podataka

Član 9.

Iamai.academy, njeni treneri i predavači će poverljivo čuvati sve informacije koje učesnici
časa podele sa njima u toku predavanja. Isto tako, učesnici časova se obavezuju da će kao
strogo poverljivo čuvati sve informacije koje sa njima podele treneri ili bilo koji drugi učesnici
kursa uživo ili drugi članovi iamai.academy putem onlajn zajednice.
Rukovalac i obrađivač podataka

Član 10.
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:
Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa
drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade,
može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.
Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere
kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa ovim zakonom i bio u mogućnosti da to
predoči, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću
nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.
Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u
ime rukovaoca.
Ako se obrada vrši u ime rukovaoca, rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono
lice ili organ vlasti koji u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih,
organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa

odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje
se podaci odnose.

Koliko dugo se čuvaju podaci

Član 11.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za
koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će
zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka
zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani. Dakle, podaci
se čuvaju dokle god je ugovor o Uslovima korišćenja na snazi između registrovanog
korisnika i vlasnika iamai.academy, odnosno dok korisnik ne obriše nalog.
U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe
ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u
skladu sa važećim zakonima.
Prikupljeni podaci na sajtu iamai.academy čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi
ispunjenja zahtevane usluge, radi realizacije projekta, ali i duže od toga. Nakon izvršene
usluge ili realizovanog projekta, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se
poboljšao rad sajta i/ili kompanije i usluga koje nudi kroz projekte. Međutim, Vaši podaci
neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa najužim saradnicima sajta i/ili
kompanije bez kojih realizacija usluga i/ili projekata nije moguća.
Ukoliko želite da Vaši podaci budu obrisani iz baze podataka iamai.academy, pošaljite nam
dopis putem elektronske pošte (e-mail) u kojem zahtevate brisanje svih ili nekih podeljenih
podataka.

Kome sve delimo Vaše podatke

Član 12.

Postoji mogućnost da Vaši podaci budu podeljeni sa trećim licima. Razlog za deljenje
podataka jeste unapređenje usluga koje se nude na, kao i u svrhe analitike, marketinga ili
nekih drugih razloga koji služe da se rad iamai.academy unapredi.
Treća lica mogu biti:
Stručni saradnici, prijatelji sajta, konsultanti, i druga lica koja se staraju da se unapredi rad
samog sajta, da se unapredi način usluga koje se pružaju putem sajta i koji rade na
održavanju i tehničkoj podršci samog sajta.
Kontakt email odgovornog lica: iamaiacademy@gmail.com.

Vaša prava
Član 13.

1. Pravo da povučete Vašu saglasnost o obradi vaših ličnih podataka koje ste podelili
na sajtu iamai.academy.
2. Pravo na pristup Vašim podacima koje poseduje i obrađuje iamai.academy.
3. Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili
netačni ili više ne važe.
4. Pravo da zahtevate da se Vaši podaci koje poseduje i obrađuje iamai.academy budu
obrisani.
5. Pravo da uložite prigovor ili primedbu na način na koji čuvamo ili obrađujemo Vaše
podatke.
6. Pravo da ograničite upotrebu podataka koje poseduje i obrađuje iamai.academy.
7. Pravo da vaši podaci koje poseduje i obrađuje iamai.academy budu
preneseni/podeljeni na drugu lokaciju.
8. Da uložite žalbu/prijavu na način na koji se obrađuju ili čuvaju vaši podaci na sajtu
iamai.academy bilo kom nadležnom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog
marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.
Ukoliko rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je
različita od one za koju su podaci prikupljeni, rukovalac je dužan da pre započinjanja dalje
obrade, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne
informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem naše kontakt forme i u najkraćem
mogućem roku će Vam biti odgovoreno na Vaš kontakt.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Član 14.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je ___________, direktor u kompaniji, vlasnik iamai
academy.
U slučaju svake povrede podataka o ličnosti, korisnik sajta ima pravo da se obrati licu
zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.
U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom vlasnika iamai
academy na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da
podnese žalbu nadležnom organu prema pravo zemlje koje je merodavno u datoj situaciji.
Kontakt email odgovornog lica: iamaiacademy@gmail.com.
I AM AI Academy redefiniše obrazovanje nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja.
Spain, 2018-2023
copyright SentienceLab S.C.