Mašinsko učenje
Zaronite u svet mašinskog učenja i istražite osnovne koncepte i tehnike linearne regresije
Kurs počinje...odmah!
Sertifikat o završenom kursu i digitalna oznaka
Kurs je odskočna daska za dalji napredak u oblasti mašinskog učenja
KURS O LINEARNOJ REGRESIJI

Vođen uglednim profesorom Miljanom G. Jeremićem, ovaj kurs obećava da će vas opremiti veštinama i znanjem kako biste efikasno analizirali podatke, pravili predviđanja i razotkrivali složenosti linearnih veza u različitim skupovima podataka.

Kurs će vas naučiti da:
 • Samostalno rešavate probleme iz stvarnog sveta i primenjujte tehnike mašinskog učenja, sa fokusom na linearnu regresiju, na raznovrsnim skupovima podataka
 • Koristite Python biblioteke, uključujući Pandas za manipulaciju podacima i SKlearn za linearnu regresiju, kako biste unapredili svoje sposobnosti analize podataka
 • Tumačite koeficijente vaših modela regresije, stičući uvid u odnose između promenljivih
 • Koristite Seaborn za vizualizaciju podataka, čime ćete unaprediti svoju sposobnost da efikasno prezentujete i komunicirate svoje rezultate
Život ne podnosi izgovore, niti toleriše neznanje!
Miljan G. Jeremić
Profesor i doktorand

Upoznajte profesora

Profesor, doktorand
Miljan G. Jeremić
 • Posvećeni doktorski student specijalizovan za hidroinformatiku na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.
 • Poseduje snažnu strast prema i nastavi i istraživanju, što ga motiviše da unapredi oblast mašinskog učenja.
 • Autor je nekoliko značajnih radova u oblasti primenjenog mašinskog učenja, doprinoseći znanju i primeni u toj oblasti.
 • Koristi Scikit-learn biblioteku za obradu neuroslika, ističući svoju praktičnu veštinu u tehnikama mašinskog učenja.
 • Radi na razvoju dubokih modela učenja posebno prilagođenih za predviđanje hidroloških vremenskih serija.

Profesor Jeremić koristi interaktivni pristup nastavi, sa ciljem da studentima pruži kako teorijsko razumevanje tako i praktične veštine u tehnikama mašinskog učenja. Kurs naglašava praktično učenje, omogućavajući vam da pouzdano primenjujete koncepte regresije i klasifikacije u okruženju Anakonda.

Da biste efikasno pratili ovaj kurs, trebalo biste da posedujete:
 • Osnovne veštine u matematici, posebno u konceptima linearne algebre kao što su determinante i operacije sa matricama
 • Osnovno razumevanje statistike se preporučuje

Program kursa

Opremite se alatima i znanjem da iskoristite moć linearne regresije u oblasti mašinskog učenja
Upišite se sada i napravite značajan korak ka postizanju veštih
veština analize podataka i entuzijazmu ka mašinskom učenju!
I AM AI Academy redefiniše obrazovanje nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja.
Spain, 2018-2023
copyright SentienceLab S.C.