Mašinsko učenje
Zaronite u svet mašinskog učenja i istražite osnovne koncepte i tehnike linearne regresije
Kurs počinje...odmah!
Sertifikat o završenom kursu i digitalna oznaka
KURS O LINEARNOJ REGRESIJI

Vođen uglednim profesorom Miljanom G. Jeremićem, ovaj kurs obećava da će vas opremiti veštinama i znanjem kako biste efikasno analizirali podatke, pravili predviđanja i razotkrivali složenosti linearnih veza u različitim skupovima podataka.

Kurs će vas naučiti da:
  • Samostalno rešavate probleme iz stvarnog sveta i primenjujte tehnike mašinskog učenja, sa fokusom na linearnu regresiju, na raznovrsnim skupovima podataka
  • Koristite Python biblioteke, uključujući Pandas za manipulaciju podacima i SKlearn za linearnu regresiju, kako biste unapredili svoje sposobnosti analize podataka
  • Tumačite koeficijente vaših modela regresije, stičući uvid u odnose između promenljivih
  • Koristite Seaborn za vizualizaciju podataka, čime ćete unaprediti svoju sposobnost da efikasno prezentujete i komunicirate svoje rezultate
Život ne podnosi izgovore, niti toleriše neznanje!
Miljan G. Jeremić
Profesor i doktorand

Upoznajte profesora

Profesor Jeremić koristi interaktivni pristup nastavi, sa ciljem da studentima pruži kako teorijsko razumevanje tako i praktične veštine u tehnikama mašinskog učenja. Kurs naglašava praktično učenje, omogućavajući vam da pouzdano primenjujete koncepte regresije i klasifikacije u okruženju Anakonda.

Da biste efikasno pratili ovaj kurs, trebalo biste da posedujete:
  • Osnovne veštine u matematici, posebno u konceptima linearne algebre kao što su determinante i operacije sa matricama
  • Osnovno razumevanje statistike se preporučuje

Program kursa

Opremite se alatima i znanjem da iskoristite moć linearne regresije u oblasti mašinskog učenja
Upišite se sada i napravite značajan korak ka postizanju veštih
veština analize podataka i entuzijazmu ka mašinskom učenju!
Iamai.academy está redefiniendo la educación con un enfoque no convencional y altamente práctico en la entrega de conocimientos.
España, 2018-2022
Derechos de autor SentienceLab S.C
Todos los derechos reservados
iamaiacademy.es@gmail.com