Reviews and student cases
1. Opišite ukratko svoju polaznu tačku. Koji je bio vaš nivo znanja u ML-u? Šta je bio razlog da upišete kurs?
SCRUM je bio nešto totalno novo za mene. Moj cilj je bio da proširim svoje znanje i da to znanje koristim i u budućnosti. Ovo je dobra polazna tačka da bi se detaljnije ušlo u materiju. Čuo sam neke priče od mojih kolega, počeo sam da čitam knjigu o SCRUM-u, ali ništa nije bolje od primera iz stvarnog sveta i praktičnog iskustva. A najbolji deo je što uvek možete postavljati pitanja, bilo kada! Uđite u diskusiju, nije problem. Podelite svoje gledište, nije problem. To nije standardno iskustvo kursa i zato mi se dopalo.
2. Koje rezultate ste postigli na kraju kursa? Šta je bilo najvažnije? Da li ste zadovoljni svojim rezultatima?
Najvažniji rezultat je bio da sam uspostavio nove kontakte kroz interakcije na kursu, jer smo imali niz grupnih zadataka. Veze u industriji su uvek plus. Ljudi kažu da sa novim kolegama ne možete sarađivati na istom nivou kao sa starim, ali SCRUM mi je pokazao da nisam u pravu. Nakon što savladate osnove i imate priliku da ih isprobate iz prve ruke, videćete magiju iza toga. Posle toga sve je jednostavno.
Polaznik kursa SCRUM i SCRUM MASTER
1. Opišite ukratko svoju polaznu tačku. Koji je bio vaš nivo znanja u ML-u? Šta je bio razlog da upišete kurs?
Na samom početku znao sam samo osnovne teorijske postavke mašinskog učenja: opštu namenu i način na koji su kreirani ML modeli.
Moj cilj je bio da steknem znanje i iskustvo, posebno zato što je sam naziv Mašinsko učenje sugerisao nešto zastrašujuće.
IAMAI je nadmašio sva očekivanja.
2. Koje rezultate ste postigli na kraju kursa? Šta je bilo najvažnije? Da li ste zadovoljni svojim rezultatima?
U velikoj meri sam proširio svoje znanje o mašinskom učenju i njegovim različitim primenama.
Najvažniji rezultat je znanje koje sam stekao i povećano poverenje u svoje sposobnosti da kreiram funkcionalne modele mašinskog učenja.
Polaznik kursa MAŠINSKO UČENJE U PRAKSI
I AM AI Academy redefiniše obrazovanje nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja.
Spain, 2018-2023
copyright SentienceLab S.C.