Naši Kursevi
Najbolji kursevi za naše polaznike i polaznice. Kurseve stalno unapređujemo i osvežavamo sa novim sadržajem.
Početak: U bilo koje vreme
Dužina: 4 meseca
Format: 2 uživo lekcije nedeljno + video lekcije + chat podrška
Početni nivo
Kurs "Mašinsko učenje u praksi"
Korišćenjem standardnih biblioteka Python programskog jezika, naučite kako da kreirate osnovne modele mašinskog učenja i kako da analizirate vaše podatke.
Naučite principe SCRUM-a i Agilnog menadžmenta. Lekcije su fokusirane na praksu, sa delotvornim povratnim informacijama i analizom slučajeva iz stvarnog života.
Kurs “SCRUM i Scrum Master/ka
Početni nivo
Format: 1 uvodni čas + 4 konsultacije od 75 minuta
9 video lekcija
10 tekstualnih lekcija
6 kvizova, 4 interaktivna scenarija
Početak: Dostupno Sad

I AM AI Academy redefiniše obrazovanje nekonvencionalnim i visoko praktičnim pristupom u isporuci znanja.
Spain, 2018-2023
copyright SentienceLab S.C.